Kursy SSI

Oferujemy kursy w trzech najpopularniejszych federacjach:

* PADI
* SSI
* CMAS

SSI – Scuba School International – organizacja mniej znana na naszym rynku. System szkolenia nurków jest zbliżony do stosowanego w większości szkół na świecie i oferuje uczestnikom szeroki wybór kursów i szkoleń specjalistycznych.

Scuba School International (SSI) powstała w 1970 r. w wyniku podziału działającej w USA National Association of Scuba Diving Schools (NASDS). Inicjatorem powołania SSI był Bob Clark. Ideą SSI było stworzenie modelu szeroko ukierunkowanego na klienta. Okres zasadniczego udziału w rynku datuje się na lata 1977-83, kiedy to SSI rozbudowało swoje struktury i skoncentrowało się na dopracowaniu produktów oraz materiałów szkoleniowych. Główna kwatera federacji znajduje się w Fort Collins w Kolorado. Podlegają jej międzynarodowe przedstawicielstwa (ponad 20 na całym świecie), w tym również polskie. Obecnie SSI należy do ścisłej światowej czołówki organizacji zajmujących się szkoleniem płetwonurków. Dzięki sieci autoryzowanych przedstawicieli oferuje kompleksowy system edukacji nurków i instruktorów, ponadto zabezpiecza klienta przez zobowiązanie instruktora do współpracy z autoryzowanym przedstawicielem SSI. Pod koniec 2002 r. na świecie pracowało 12 000 instruktorów i przewodników (DiveCon).

Szkolenia podstawowe:

SNORKEL DIVER

* brak ograniczeń wiekowych
* obejmuje praktyczną naukę pływania w ABC (maska, fajka, płetwy)
* zajęcia prowadzone są na basenie i wodach otwartych
* program kursu nie obejmuje zajęć teoretycznych

JUNIOR OPEN WATER DIVER (granica wieku minimum 10 lat)

kurs obejmuje:

* 6 zajęć teoretycznych zakończonych egzaminem w formie testu wyboru
* 5 zajęć basenowych ze sprzętem
* 5 nurkowań na wodach otwartych
* ukończenie kursu gwarantuje uzyskanie honorowanej na całym świecie licencji
* licencja uprawnia do nurkowania do głębokości 18 m
* po ukończeniu 15. roku życia zamieniana jest na licencję Open Water Diver

OPEN WATER DIVER (granica wieku minimum 15 lat)

* 6 zajęć teoretycznych zakończonych egzaminem w formie testu wyboru
* 5 zajęć basenowych ze sprzętem
* 5 nurkowań na wodach otwartych
* ukończenie kursu gwarantuje uzyskanie honorowanej na całym świecie licencji
* licencja uprawnia do nurkowania do głębokości 18 m
* licencja ważna jest bezterminowo

SPECIALTY DIVER

Kursy specjalistyczne, z których 3+1 (patrz kurs AOWD) są wymagane przy kursie AOWD. Każdy kurs obejmuje 2 wykłady, 2 nurkowania i egzamin testowy. Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie kursu OWD. Lista kursów specjalności:

* Deep Diving
* Night/Limited Visibility Diving
* Navigation
* Enriched Air Nitrox
* Dry Suit
* Boat Diving
* Ice Diving
* Wreck Diving
* Equipment Techniques
* Search & Recovery
* Computer Diving

Szkolenia zaawansowane:

ADVANCED OPEN WATER DIVER

Warunkiem przystąpienia do kursu jest:

* ukończenie kursu Open Water Diver

Warunkiem otrzymania licencji jest:

* posiadanie 24 zalogowanych nurkowań (6 zawiera się w kursie)
* posiadanie 4 specjalności:
* Deep Diving
* Night Diving
* Navigation
* czwarta do wyboru

STRESS & RESCUE

Obejmuje zagadnienia związane z:

* ratownictwem wodnym
* zapobieganiem sytuacjom wywołującym stres
* metodyką radzenia sobie ze stresem i paniką pod wodą

W skład kursu wchodzą:

* 2 zajęcia teoretyczne, zakończone testem wyboru
* 2 zajęcia basenowe
* 2 nurkowania na wodach otwartych

CPR

Obejmuje zagadnienia związane z:

* udzielaniem pierwszej pomocy
* prowadzeniem akcji ratowniczej
* postępowaniem w razie wypadków pod wodą i na powierzchni

W skład kursu wchodzą:

* wykład
* ćwiczenia pratyczne

DIVE CONTROL SPECIALIST (DIVECON)

Warunkiem przystąpienia do kursu jest:

* ukończone 18 lat
* posiadanie licencji Advanced Open Water Diver
* 75 zalogowanych nurkowań
* posiadanie licencji Stress & Rescue i CPR

W skład kursu wchodzi:

* około 80 godzin zajęć:
* 12 wykładów teoretycznych
* ćwiczenia praktyczne na basenie i wodach otwartych
* kurs kończy się egzaminem testowym (100 pytań)
* ukończenie kursu powoduje stanie się pełnoprawnym członkiem SSI
* licencja musi być odnawiana corocznie (uiszczenie opłaty na konto Scuba Training, odnowienie umowy ubezpieczenia)

Uprawnia do:

* wystawiania licencji Snorkel Diver
* pracy w charakterze przewodnika nurkowego w centrach nurkowych na całym świecie
* asystowania instruktorowi podczas kursów
* prowadzenia zajęć Scuba Skills Update
* prowadzenia wykładów i zajęć na basenie pod bezpośrednim nadzorem instruktora
* prowadzenia na basenie zajęć Introductory Dive/Try Scuba (spróbowanie nurkowania)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *