Kursy CMAS

Oferujemy kursy w trzech najpopularniejszych federacjach:

* PADI
* SSI
* CMAS

CMAS – organizacja ta uważana jest za najbardziej elitarną. Kiedyś była to „szkoła komandosów”. Szkolenia trwały ok. 3 tygodni i aby dostać licencję CMAS trzeba było wykazać się olbrzymią sprawnością i wytrzymałością fizyczną. Czasy się trochę zmieniły i dziś CMAS zmienił nieco program szkolenia. Kursy prowadzone przez tę organizację trwają jednak z reguły najdłużej i stawiają przed uczestnikami największe wymagania.

Komisja Działalności Podwodnej (KDP) powstała w 1956 roku i jest statutowym organem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (powstałego w 1950 roku).

W styczniu 1959 r. w Monako na kongresie założycielskim CMAS (Światowej Konfederacji Działalności Podwodnej), Komisja Działalności Podwodnej PTTK została członkiem tej organizacji. Do dnia dzisiejszego KDP PTTK jest jedyną narodową organizacją reprezentującą Polskę w Komitetach Technicznym i Naukowym CMAS.

CMAS jest organizacją non-profit o ściśle pozarządowym charakterze. CMAS zrzesza obecnie ponad 104 narodowe federacje płetwonurkowe oraz inne stowarzyszenia i organizacje działające w ponad 100 krajach całego świata. Absolwenci kur s ów szkoleniowych otrzymują Międzynarodowe Certyfikaty KDP/CMAS.

W ramach federacji CMAS oferujemy następujące szkolenia:

KDP/CMAS* (P1)

Wiek: ukończone 14 lat

SZKOLENIE:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne  użytkowanie sprzętu nurkowego na małych głębokościach oraz umiejętność bezpiecznego nurkowania z instruktorem lub płetwonurkiem o wyższych kwalifikacjach.

Kurs kończy się nadaniem przez instruktora międzynarodowego bezterminowego certyfikatu

UPRAWNIENIA:

Płetwonurek KDP/CMAS* ma prawo nurkować:

* do głębokości 20 m w parze z osobą pełnoletnią o wyższych kwalifikacjach KDP/CMAS,
* do głębokości 10 m z bojką – samodzielnie lub w parze, pod nadzorem osoby z kwalifikacjami płetwonurka.

KDP/CMAS** (P2)

Wiek: ukończone 16 lat

WYMAGANIA:

od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS* wykonanych 20 nurkowań, w tym przynajmniej 10 nurkowań na głębokościach 10-20 metrów, w towarzystwie instruktora lub płetwonurka KDP/CMAS***/**** (P3/4).

SZKOLENIE:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zakresie średnich głębokości z płetwonurkiem KDP/CMAS** oraz bezpieczne nurkowanie w parze z płetwonurkiem o wyższych kwalifikacjach i w grupie z instruktorem zakresie dużych głębokości.

Kurs kończy się nadaniem przez instruktora międzynarodowego bezterminowego certyfikatu.

UPRAWNIENIA:

Płetwonurek KDP/CMAS** ma prawo nurkować:

* do głębokości 20 m w parze z osobą o kwalifikacjach Płetwonurka KDP/CMAS* (P1),
* do głębokości 30 m w parze z osobą pełnoletnią o kwalifikacjach „Płetwonurka KDP/CMAS** (P2)”,
* do głębokości 40 m z osobą o wyższych kwalifikacjach KDP/CMAS

KDP/CMAS*** (P3)

Wiek: ukończone 18 lat

WYMAGANIA:

* ukończone 18 lat,
* przeszkolenie specjalistyczne w zakresie patofizjologii nurkowania i pierwszej pomocy (PP),
* ukończenie 3 kursów specjalistycznych wybranych z niżej podanych szkoleń:
o nurkowania w suchych skafandrach (SS1),
o nurkowania podlodowego (PL1),
o nurkowania morsko-wrakowego (WM1),
o nurkowania jaskiniowego (PJ1),
o fotografii podwodnej (PF1),
o nurkowania nitroksowego (PN1),
o nurkowania w aparatach SCR (PR),
o pierwszej pomocy tlenow ej DAN,
* uprawnień do prowadzenia łodzi motorowych,
* od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) wykonanie w towarzystwie Instruktora Płetwonurkowania KDP/CMAS lub Płetwonurka KDP/CMAS***/**** (P3/4) co najmniej 40 nurkowań na głębokość 10-40m, w tym przynajmniej 20 nurkowań na głębokość 30-40 m, z których 10 musi być wykonanych w polskich wodach

SZKOLENIE:

Seminaria i wykłady (20 godzin) oraz zajęcia praktyczne (36 godzin) w ciągu 10 dni szkoleniowych, obejmujących 15 nurkowań, w tym 4 nurkowania na głębokość 30 m i 2 nurkowania na głębokość 50 m – łącznie minimum 5 godzin pod wodą.

UPRAWNIENIA:

Płetwonurek KDP/CMAS*** ma prawo:

* nurkować do głębokości 50 m
* kierować pod wodą zespołem płetwonurków posiadających stopnie KDP/CMAS* (P1), KDP/CMAS** (P2), KDP/CMAS*** (P3) w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *